Olfactory Receptor family 11 subfamily H member 6.

Sequence:

    10     20     30     40     50     60     70     80     90    100 
MFFIIHSLVT SVFLTALGPQ NRTMHFVTEF VLLGFHGQRE MQSCFFSFIL VLYLLTLLGN GAIVCAVKLD RRLHTPMYIL LGNFAFLEIW YISSTVPNML 

    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200 
VNILSEIKTI SFSGCFLQFY FFFSLGTTEC FFLSVMAYDR YLAICRPLHY PSIMTGKFCI ILVCVCWVGG FLCYPVPIVL ISQLPFCGPN IIDHLVCDPG 

    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300 
PLFALACISA PSTELICYTF NSMIIFGPFL SILGSYTLVI RAVLCIPSGA GRTKAFSTCG SHLMVVSLFY GTLMVMYVSP TSGNPAGMQK IITLVYTAMT 

    310    320    330 
PFLNPLIYSL RNKDMKDALK RVLGLTVSQN 

  

Transmembrane Helices:

 TMR1   TMR2   TMR3   TMR4   TMR5   TMR6   TMR7  

M E R Q    I G S F S    L  S P A S V Y M V M G A P 
 C S Q  N V L  L F C  V I P V  L E T  M L T  I K Q  
F S F F M N P V F Y F Q  P Y C  T Y C I G Y F L V L T I 
 V L I  T S S  S F F  L F G G  S N F  S V V  A T Y  
L L Y L I Y W I T T G L  V W C  F I I M M L H S F P T M 
 L L T  E L F  F C E  V C V L  F P G  G C T  P N L  
A G N G A F N G V S L F  I I C  L I S L S F A K  Y I L 
 C V I  L L I  Y A M  F K G T  Y S G  T R G      
 K V A Y M P T L Y R D      I V L T A G S P      
          C I A       V A R           
            R        C L          
  

  UniProt | I-TASSER | AlphaFold | HORDE | GeneCards
Odorant EC50 Adjusted Top Antagonist? Aroma Notes
isovaleric acid -3.81 1 10 2  cheesy, sour, sweaty, tropical
oranger crystals -4 3 2.3529 3  honey, neroli, orangeflower, powdery, sweet