Olfactory Receptor family 2 subfamily L member 5.

Sequence:

    10     20     30     40     50     60     70     80     90    100 
MENYNQTSTD FILLGLFPPS KIGLFLFILF VLIFLMALIG NLSMILLIFL DTHLHTPMYF LLSQLSLIDL NYISTIVPKM ASDFLYGNKS ISFIGCGIQS 

    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200 
FFFMTFAGAE ALLLTSMAYD RYVAICFPLH YPIRMSKRMY VLMITGSWMI GSINSCAHTV YAFRIPYCKS RAINHFFCDV PAMLTLACTD TWVYEYTVFL 

    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300 
SSTIFLVFPF TGIACSYGWV LLAVYRMHSA EGRKKAYSTC STHLTVVTFY YAPFAYTYLC PRSLRSLTED KVLAVFYTIL TPMLNPIIYS LRNKEVMGAL 

    310    320 
TRVIQNIFSV KM

  

Transmembrane Helices:

 TMR1   TMR2   TMR3   TMR4   TMR5   TMR6   TMR7  

I K S P    F G I F S    Y  V W T D   P C  E T L S 
 F L G  D S A  I G C  V T H A  Y E Y  L Y T Y  V K D  
L I F L M K P V F F S Q  C S N  L F V T  A F P  F V A L 
 L V F  I T S  T M F  I S G I  T S S  A Y Y F  I T Y  
M L F I I Y N L A G A F  M W S  V L F I  T V V  M P T L 
 I L A  D I L  L A E  G T I M  F P F  T L H T  P N L  
S L N G S L Q S S T L L  L V Y  A I G T  S C T  S Y I I 
 L I M  L L F  Y A M  M R K S  Y S C  S Y A K    L  
 F I L Y M P T V Y R D      L V W G  K R G      
          C I A       V A L  E A S H      
            F        R Y          
  

  UniProt | I-TASSER | AlphaFold | HORDE | GeneCards
Odorant EC50 Adjusted Top Antagonist? Aroma Notes