Olfactory Receptor family 2 subfamily L member 8.

Sequence:

    10     20     30     40     50     60     70     80     90    100 
MENYNQTSTD FILLGLFPPS RIDLFFFILI VFIFLMALIG NLSMILLIFL DTHLHTPMYF LLSQLSLIDL NYISTIVPKM ASDFLHGNKS ISFTGCGIQS 

    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200 
FFFLALGGAE ALLLASMAYD RYIAICFPLH YLIRMSKRVC VLMITGSWII GSINACAHTV YVLHIPYCRS RAINHFFCDV PAMVTLACMD TWVYEGTVFL 

    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300 
SATIFLVFPF IGISCSYGQV LFAVYHMKSA EGRKKAYLTC STHLTVVTFY YAPFVYTYLR PRSLRSPTED KVLAVFYTIL TPMLNPIIYS LRNKEVMGAL 

    310    320 
TRVSQRICSV KM

  

Transmembrane Helices:

 TMR1   TMR2   TMR3   TMR4   TMR5   TMR6   TMR7  

I R S P    F G T F S   V Y  V W T D   P R  E T P S 
 F L D  D S A  I G C  V T H A  G E Y  L Y T Y  V K D  
L I F F M K P V F F S Q  C A N  L F V T  V F P  F V A L 
 F V I  I T S  A L F  I S G I  T A S  A Y Y F  I T Y  
M L F I I Y N L A G G L  I W S  V L F I  T V V  M P T L 
 I L A  D I L  L A E  G T I M  F P F  T L H T  P N L  
S L N G S L Q S S A L L  L V C  S I G I  S C T  S Y I I 
 L I M  L L F  Y A M  V R K S  Y S C  L Y A K    L  
 F I L Y M P T I Y R D      L V Q G  K R G      
          C I A       V A F  E A S K      
            F        H Y          
  

  UniProt | I-TASSER | AlphaFold | HORDE | GeneCards
Odorant EC50 Adjusted Top Antagonist? Aroma Notes
timberol - 1.9231 1  amber, dry, powdery, sandalwood, sawdust, woody
ysamber - 1.9231 1  dry, woody, vetiver, amber, powdery, musk, fruity